UKM:s Coronastöd för föreningshus kan ansökas nu

FSU har i samarbete med Finlands Hembygdsförbund (Suomen Kotiseutuliiito) och andra centralförbund inom Föreningshusdelegationen lobbat för Coronastödet till föreningshusen. Stödet kan nu ansökas från UKM enligt angivna direktiv (länk).

UKM:S ansökningstid för coronastödet förlängs t o m 5.10 (ursprungligen 18.9)!