Unga och ekonomi – FSU ger ut handboken Hantera dina fyrk

Hanteradinafyrk_handbok_pärm

FSU har utformat handboken “Hantera dina fyrk – Unga & ekonomi” som skall förbättra samhällets stöd till unga i att hantera sin ekonomi.

Med hjälp av en kvalitativ enkätundersökning riktad till ungdomar vid svenskspråkiga andra stadiets läroinrättningar och genom att arrangera en ekonomimässa som fallstudie har FSU  undersökt vilka delområden inom ekonomihantering som målgruppen främst saknar kunskap i och vilken typ av pedagogik som lämpar sig för kunskapsförmedlingen. 

”Undersökningen ger en mångsidig men blandad bild av ungdomars förhållande till sin ekonomi. Å ena sidan tyder svaren på ett relativt stort intresse för ekonomi i allmänhet och sparande och investeringar i synnerhet, men å andra sidan är bilden splittrad beträffande källor till ekonomisk information. Det är en utmaning som personer som arbetar med att erbjuda kunskap i ekonomiska frågor till ungdomar måste fokusera på.” Skriver verksamhetsledare Sebastian Gripenberg i slutsatserna för undersökningen.  Det är tydligt att området kräver större, långsiktigare och bättre koordinerade insatser i framtiden. 

Resultatet av undersökningen presenteras i handboken “Hantera dina fyrk – Unga & ekonomi”, som skall ge förutsättningar för ungdomsorganisationer att förmedla kunskap i privatekonomi till ungdomar på ett intressant och lättförståeligt sätt. Handboken finns tillgänglig på fsu.fi/fyrk och kommer också i framtiden att kunna beställas i tryck på adressen fyrk@fsu.fi.

Projektet möjliggjordes tack vare ett bidrag av Stiftelsen Tre Smeder.