Våld i skolan

20181119_105737

Våld i skolan var inget ovanligt förr

Ralf valde att berätta om skolan förr och vad han gjorde på fritiden. Han började skolan år 1947.

Det första Ralf började med att berätta för mig var att läran inte bara var psykologisk utan också fysisk. Så fort Ralf började berätta om hans erfarenheter om skolan började han småle lite. Lärarna använde otroligt mycket våld och enligt vad Ralf berättade var nog eleverna också mer “busiga” då än nu. Ralf tog också upp att alla lärare var väldigt olika och att elevernas beteende berodde mycket på lärarens beteende. Det fanns lärare som aldrig använde våld på sina elever och då var inte eleverna heller lika busiga. Så tycker jag det är lite ännu idag i skolan, inte att lärarna använder våld men delen om att om en lärare är snäll och trevlig mot sina elever är eleverna också trevligare mot läraren.

Ralf berättade också många historier som hände i slöjdsalen, då han berättade dem log han och man märkte att han tyckte och fortfarande tycker om slöjd även om läraren kanske inte var så snäll. Han berättade också att det var mycket mobbning i skolorna, och att ingen
ingrep för att minska det.

De största skillnaden mellan Ralfs skolgång och min skolgång var nog våldet mellan lärare och elev. Andra små skillnader var att bara pojkarna hade slöjd och bara flickorna hade handarbete, nuförtiden har alla samma undervisning i både slöjd och handarbete. Finskspråkiga och svenskspråkiga hade inte heller några samarbeten överhuvudtaget, på rasterna kastades det sten mellan skolorna. Nuförtiden har finska och svenska skolorna
samarbeten tillsammans, vilket skulle ha varit otänkbart då.

Ralf berättade också lite om vad han gjorde på fritiden som ung. Han berättade att han spenderade väldigt mycket tid utomhus. På vintern skidade och skrann han, även om
utrustningen inte var den bästa efter krigstiden. På sommaren var han också mycket ute, han simmade mycket. Här ser jag också en rätt så stor skillnad mellan vad Ralf gjorde och vad vi gör. Förut verkar det som människor var mer utomhus och var mer aktiva. Nuförtiden på vintern sitter vi rätt så mycket inne och roar oss själva med datorer och telefoner och använder kylan som en
motivering till det vilket jag nog tycker är lite synd.
Om man jämför Ralfs somrar mot våra tycker jag dock det är ganska lika, vi passar på att vara ute då det väl är varmt.

Julia & Ralf