Vill er teatergrupp uppträda i Monaco nästa sommar?

Mondial du Théâtre är en internationella amatörteaterfestivalen som hålls i Monaco vart fjärde år. Nästa festival arrangeras 18-27.8.2021

Ni har nu möjligheten att söka om att få vara Finlands representant till Festivalen.

Pjäsen får vara max 60 minuter i lång. Eftersom publiken är internationell, är ett gott råd att satsa på ett visuellt framförande och sceniska och dramatiska uttryck.

Ansökningar kan skickas till Finlands AITA/IATA- center fram till den 30 augusti 2020! Ansökan skall bestå av en kort beskrivning och en inspelning av föreställningen.

Ansökan kan skickas till adressen: aitaiata(at)teater.fi